Desserts
Flan – Bánh Flan
Vanilla egg caramel custard.
Tiramisu
Cheesecake
Fruit Coconut-Jelly – Thạch Dừa Trái Cây
Sweet Longan and Jelly – Chè Thạch Nhãn
Beverages
Smoothie – Sinh Tố
Strawberry, Mango, Avocado, Coconut, Pineapple, Jackfruit
Soft Drinks – Nước Ngọt
Coke, Diet Coke, Sprite, Lemonade, Fanta, Root Beer
Iced or Hot Jasmine Tea - Trà Đá hay Trà Nóng
Soy Bean Milk - Sữa Đậu Nành
Sweet Lemon Tea - Trà Chanh
Fresh-Squeezed Lemonade – Nước Chanh Vắc
Lightly Salted Lemonade – Chanh Muối
Young Coconut Juice – Nước Dừa Tươi
Iced or Hot Vietnamese Espresso – Café Đen Đá hay Café Đen Nóng
Vietnamese Dark Coffee
Iced or Hot Vietnamese Coffee with Condensed Milk – Café Sữa Đá hay Café Sữa Nóng
Vietnamese Milk Coffee